Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” veicina deinstitucionalizāciju un sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem un cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem caur pētījumu, cilvēktiesību monitoringa, juridiskās interešu aizstāvības un sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātēm. 

Latest news

Paplašinās Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma saņēmēju loks

31.05.2023. 2023. gada maijā Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu uzsāka saņemt 3 personas Rīgā un Pierīgā. Atrast darbu, apzināt pienākošos sociālos pakalpojumus, atrast jaunu ģimenes ārstu un psihiatru, saņemt psihoemocionālo atbalstu un pārrunāt savas attiecības ar tuviniekiem – tie ir … Continue reading

Projekta “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma nodrošināšana” īstenošanas progress

2022. gada 1. novembrī Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” uzsāka īstenot Centrālās finanšu un līguma aģentūras atbalstītu projektu “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma nodrošināšana”. Laikā līdz 2023. gada 28. aprīlim atbalsts sniegts 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura … Continue reading

Aicinām darbā atbalsta personu darbam Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru darbam ar Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā dzīvojošām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? … Continue reading